Canopus logo
Aktuality Canopus Květoslav Minařík Dílo KM Knihkupectví Knihovny Objednávky Klub Kontakty Podvrhy a plagiáty Ke stažení
Tištěné Internetové
 

Plagiáty, podvrhy a neoprávněná vydání

Upozornění

Od r. 1974, kdy Květoslav Minařík zemřel, se začaly objevovat podvrhy, nepřesné a neoprávněně šířené přepisy jeho děl v samizdatové podobě, od r. 1990 i tištěné a později šířené prostřednictvím internetu.

Na internetu se toto týká především stránek www.mahayana.cz a www.kagyupa.com. Více podrobností najdete u jednotlivých podvržených a neoprávněně vydaných titulů.

V této souvislosti upozorňujeme, že výše uvedené stránky nejsou oficiálními stránkami Květoslava Minaříka ani jeho školy a nauky i přesto, že tento název mají v záhlaví.

Autorská práva na veškerou svou tvorbu daroval ještě za svého života PhDr. Zoře Šubrtové, kterou pověřil vydáním svých spisů, až to politické poměry dovolí. Tento svůj úkol splnila prostřednictvím Canopusu. Souhlas k vydání každého jednotlivého titulu i k uveřejnění na internetových stránkách dala jen tomuto spolku.
Všechna ostatní vydání jakoukoli formou v češtině i překladech do jiných jazyků, kde není výslovně uveden její souhlas, nebo souhlas spolku Canopus, jsou neoprávněná. To se netýká překladů do němčiny, které v Rakousku zveřejnil Ing. Roman Mandys pod svým jménem na výslovné přání Květoslava Minaříka.
Seznam internetových stránek, jejichž majitelé požádali o možnost publikovat texty Canopusu, najdete ZDE.

Pod níže uvedenými odkazy uvádíme pouze podvrhy nebo plagiáty, o nichž je nám známo, že již byly nějakou formou zveřejněny. Vzhledem k tomu, že v archívu existují ještě další podvrhy a doklady o nich, stejně jako podrobná dokumentace o podvrzích již zveřejněných, prosíme všechny, aby v případě, že narazí na neznámý text, u kterého je jako autor uveden Květoslav Minařík, a nenajdou o něm informaci na www.canopus.cz, se obrátili na některý z kontaktů uvedených v záložce Kontakty s dotazem na původ a originalitu textu. Stejně tak je možno dotázat se na případné podrobnosti k podvrhům a plagiátům zde uveřejněným.

Texty jsou rozděleny do dvou skupin podle formy zveřejnění. Seznam je vytvořen podle stavu v druhé polovině roku 2008.

1. Samizdatové a tištěné podvrhy a neoprávněná vydání
2. Podvrhy na internetu