Canopus je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je zpřístupnit veřejnosti dílo českého autora duchovní literatury Květoslava Minaříka a díla jiných autorů podobného zaměření, přispívat k poznávání zákonitostí vnitřního a společenského života a také odstraňovat a zmírňovat utrpení.

Mezi hlavní činnosti Canopusu patří proto zejména:

Canopus jako zapsaný spolek pokračuje od roku 2016 v činnosti občanského sdružení Canopus, které vzniklo v roce 1999 a za dobu své existence vydalo přes 20 knih a brožur. Toto sdružení navázalo na Výrobně vydavatelské družstvo Canopus a Nadaci Květoslava Minaříka, které ve stejném duchu působily v devadesátých letech 20. století. V současnosti je tak již vydáno téměř celé životní dílo Květoslava Minaříka, a to jak v tištěné knižní, tak elektronické podobě.