Helena Petrovna Blavatská

Helena Blavatská v roce 1877 Helena Blavatská v roce 1877

(*12. srpna 1831 – †8. května 1891) – ruská spisovatelka a spoluzakladatelka Teozofické společnosti.

Helena Petrovna Blavatská se narodila v Jekatěrinoslavi (dnešní Dnětropetrovsk) v rusko-německé aristokratické rodině. Již od děství se u ní objevovaly sklony k duchovnu. V letech 1849 až 1869, jak sama uváděla, cestovala po světě a mimo jiné v této době navštívila Tibet, kde dva roky studovala pod vedením tibetských mistrů. To bývá někdy zpochybňováno, ovšem je faktem, že H. P. Blavatská později dokazovala hlubokou znalost mahájánského buddhismu. V roce 1875 spoluzaložila Teozofickou společnost, která byla moderním gnostickým hnutím konce 19. století, které se inspirovalo v hinduismu a buddhismu. H. P. Blavatská tvrdila, že všechna náboženství jsou pravdivá ve svém vnitřním (esoterickém) učení, ale chybná či nedokonalá ve své vnější podobě. Příčinou toho je, že nedokonalý člověk pochybil ve své snaze zpřístupnit ostatním božské vědění. V roce 1878 získala občanství USA. Zemřela v Londýně.

Helena Petrovna Blavatská byla již během svého života považována za kontroverzní postavu. Její příznivci ji obdivovali a považovali za osvícenou duchovní učitelku, zatímco její kritici ji označovali za podvodnou šarlatánku. Mnohá její tvrzení, ať už o životě a událostech, jsou přinejmenším sporná a mnozí jsou vůči jejím názorům skeptičtí. Přesto je zřejmé, že se jednalo o nesmírně charismatickou osobnost, která za svého života inspirovala mnoho lidí.

Dílo