Plagiát

Česká mahájána

Podtitul: Rozhovory mezi Květoslavem Minaříkem a jeho žáky

Autoři: manželé Fišarovi

Vydal: Josef Studený

Bibliografie: Náklad 300 výtisků, rok 2000, 216 stran, formát A4.

 

V těchto textech je autentické jenom místo, kde se rozhovory konaly, a to, že byly původně zachyceny a zpracovány hostiteli těchto rozhovorů, manželi Fišarovými. O spolehlivosti záznamů z těchto rozhovorů dostatečně vypovídá následující vysvětlení, jak záznamy vznikaly, jak na ně reagoval KM a jak se dostávaly k různým zájemcům, tedy i k Josefu Studenému.

 

Vysvětlení:

Vybíráme jeden příklad za všechny. Koncem r. 1971 se v bytě Fišarových konal rozhovor KM a dr. M. Kováře. Záznam po čase předložil K. Fišar KM ke schválení. V reakci na to, co se KM v jeho záznamu dočetl, napsal tři komentáře, jejichž originál (z pozůstalosti K. Fišara) je uložen v archivu a zatím nebyl celý zveřejněn. Před třetí komentář vsunul KM následující poznámku – uvádíme její doslovné znění.

Poznámka: Jestli jsem takto mluvil, chce to vyhodit mě a nepřipustit ke slovu. Pokusím se tedy napsat to: (To se psát do rozhovoru nemusí.)

Opravený text však K. Fišar KM už nikdy nepředložil; nebyl nalezen ani v jeho pozůstalosti. Skutečná podoba tohoto rozhovoru tedy neexistuje. To se týká všech údajných rozhovorů, které K. Fišar zpracoval a které jsou v České mahájáně uveřejněny.

Přesto, že Karel Fišar nesouhlas KM znal, text všech tří komentářů vložil do svých záznamů, aniž jejich kritizovanou podobu pozměnil. Potom dál za zády KM i po jeho smrti své různé záznamy znovu a znovu upravoval a pilně šířil na adresy všech přátel. Jednu podobu těchto Fišarových záznamů Josef Studený, jak sám píše v úvodu k České mahájáně, nechal ještě znovu přepracovat, takže v jeho výsledné verzi už z textu původních rozhovorů nezbylo vůbec nic. Česká mahájána nemá s naukou KM nic společného. Je to podvrh.

Ani jiné záznamy manželů Fišarových, pokud mu byly předloženy, KM neschválil. Přímo na ně reagoval v některých svých drobných pracích, např.: Referát z mé návštěvy dne 8.–9. května 1971 v Hradci Králové, Z Hradce Králové, Rozmluvy, nepřímo v jiných drobných pracích, které se týkají např. buddhistických vnorů i jiných námětů skutečných rozhovorů. Byly již vesměs zveřejněny v Drahokamech 1 a 2.

K tomu je nutno poznamenat, že zachytit věrnou podobu toho, jak rozhovory probíhaly, by nebylo v silách ani nejlepšího stenografa a magnetofon k dispozici nebyl. Ani ten by však nebyl mohl zachytit vše, co bylo řečeno (každý účastník by musel mít svůj mikrofon).

V archivu Canopusu je zachováno z pozůstalosti K. Fišara 39 různých neschválených záznamů včetně více verzí uvedeného rozhovoru z konce r. 1971 a dvou verzí textu „Z rozhovorů paní Ledrové s Mistrem”, který byl údajně napsán pro ni asi v r. 1947.

 

K textu Z rozhovorů paní Ledrové s Mistrem, který je uveden na konci knihy Česká mahájána

Text je chaotická směs výroků, které na sebe vůbec nenavazují a byly patrně posbírány z náhodných úryvků adresovaných jiným lidem. Na začátku je uvedeno, že jde o text z rozhovorů paní Ledrové s Mistrem a na konci, že je text napsán pro paní Ledrovou.

Žádná formulace z celého textu se však nemohla vztahovat k paní Ledrové z několika důvodů. V r. 1946 a 1947 docházela paní Ledrová denně k Minaříkovům, byla tedy vedena přímo. Jejich rozhovorům nebyl nikdo přítomen, nemohly být zaznamenány. Už v r. 1946 dosáhla paní Ledrová realizace, proto jí nemohly být určeny základní pokyny začátečníkům, obsažené v tomto falsifikátu. Styl, jakým KM formuloval své pokyny, je úplně odlišný; je možno si to ověřit na příkladech uveřejněných v Praxi Přímé Stezky 1 v kapitole Pokyny jednotlivcům. Celou situaci kolem realizace paní Ledrové popisuje KM ve své autobiografii Kéčara na konci kapitoly Stupeň Mistra a v kapitole Dvě realizace.

Kromě těchto důvodů se paní Ledrové v žádném případě (jak vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, tak věku a duchovní úrovni) nemohly kolem r. 1947 týkat např. tyto formulace na straně 206 a 207:

 

– Buďte dobrou hospodyní, člověkem schopným životního boje a senzitivem, který poznává, i znalcem Cesty. (Poznámka: Paní Ledrová byla v domácnosti, vynikající hospodyně, v r. 1947 měla značné zdravotní problémy.)

– Vytvořte si životní názor.

– Hlavní zásada Mistrova: „Žíti božské v lidském.” (Poznámka: KM o sobě k ní mluví jako o Mistrovi?)

– Pracovat se soustředěnou myslí ve světě, doma, v zaměstnání...  (Poznámka: pí Ledrová byla naposledy zaměstnána v r. 1921.)

atd.