Cesta k dokonalosti, původní nekomentovaný text

Internetové stránky: www.mahayana.cz a www.kagyupa.com 

Zveřejnil: Josef Studený

 

Tento „původní” text je opsán z knihy Cesta k dokonalosti, zveřejněné v Canopusu v roce 1991, která vychází z šesté (poslední) verze originálu Květoslava Minaříka (dále KM). J. Studený vyňal pouze číslované řádky této verze, aniž uvádí čísla.

Původní text aforismů totiž KM nazval Světlo géniů a později rozšířil o vysvětlující komentáře. Teprve od třetí verze se objevil název Cesta k dokonalosti. KM ji zařadil jako třetí do základní řady svých děl. V archivu se zachovalo šest komentovaných verzí postupně se vyvíjejících od prvního záměru koncem let 30. až po šestou verzi, kterou autor do detailu sám připravil k vydání v r. 1968 (včetně toho, co si přeje vytisknout kurzivou nebo polotučně).

Pro ilustraci uvádíme malou ukázku skutečného znění první dochované verze  i s komentářem a s pravopisem, v němž byla zachycena v r. 1943.

 

Originál KM:

Poukazy k praksi

1. Účelem mystické prakse jest v prvé řadě odstraniti následky duševních srážek.

Vysvětlení: Odstraniti následky konfliktů jest první etapou na mystické cestě. Jednak proto, že k mystické praksi je třeba duševní pohody, a jednak proto, že to jest jeden z hlavních cílů, který jest hledán světským člověkem.

 

Upravená verze J. Studeného:

Poukazy k praxi

Účelem této nauky je v prvé řadě člověka uvést na cestu odstraňování karmických následků, pocházejících z niterných konfliktů. (V tomto případě kurzíva značí zdůraznění části textu v rámci věty. Takovéto zdůraznění však v žádné z originálních verzí Cesty k dokonalosti není. Jde o svévolnou úpravu J. Studeného. Stejně nespolehlivá jsou i další zvýraznění textu kurzívou nebo podtržením. KM používá ve svých textech zvýrazňování velmi zřídka.)

Viz: Květoslav Minařík: Cesta k dokonalosti, 1. vydání, Canopus 1991.