Údaje o knize
 • Autor: Květoslav Minařík
 • Nakladatelství: Canopus
 • Nakladatelská řada: Drahokamy
 • Redaktor: MUDr. Antonín Bajer, PhDr. Zora Šubrtová (1. výdání), PhDr. Zora Šubrtová (2. vydání)
 • Autor přebalu: Richard Bergant
 • ISBN: 80-85202-15-8
 • ISBN e-PUB: 978-80-87692-14-1
 • ISBN MOBI: 978-80-87692-15-8
 • ISBN PDF: 978-80-87692-16-5
 • Pořadí vydání: 2.
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Praha
 • Počet stránek: 324 stran
 • Formát: Tištěná kniha, e-kniha
 • Ukázka (PDF): Drahokamy 1
 • Ukázka (ePUB): Drahokamy 1
 • Ukázka (MOBI): Drahokamy 1
 • E-shop: Drahokamy 1

Drahokamy 1

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly. Čtenář v nich může najít odpověď na některé vlastní problémy, které jsou v ostatních knihách tohoto autora řešeny jen globálně. 

Společnou hlavní myšlenkou prací seskupených v prvém svazku DRAHOKAMY 1 je metodicko-didaktická problematika související s duchovním vývojem, především sdělení týkající se správného řešení rozličných složitých životních situací ve společnosti, zaměstnání i soukromí. Zároveň je zde zdůvodněn význam těchto pravidel na cestě k dokonalosti v různých jejích etapách od vstupu na cestu až k jejímu cíli. 

 

Z úvodní charakteristiky MUDr. Antonína Bajera: 

Moderní člověk se řídí v životě morálními zásadami a směrnicemi okolní společnosti, aniž mnohdy zkoumá, jsou-li správné nebo nesprávné. To také usměrňuje jeho orientaci při řešení životních situací a krizí a často ho uvádí do rozpaků jak vlastně řešit tyto životní naléhavosti z hlediska správné morálky a pod zorným úhlem vyhlídky dalšího života po tomto životě. Pokud má zájem správně usměrnit svůj život, pak mu může pomoci jednoduchá volně citovaná směrnice autora tohoto spisku: přes vyšší psychologické aspekty citové oblasti mysli, rozumu a náplně vědomí (např. rozvíjení kladných pocitů, vnitřní harmonie a spokojenosti) spěje člověk vzhůru do vyšších oblastí s lepšími životními podmínkami, kdežto přes nižší jejich aspekty (podléhání nenávisti, pudovosti, zlosti) jde dolů do nižších, podlidských oblastí s horšími podmínkami.