Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský Jan Amos Komenský

(*28. března 1592 – †15. listopadu 1670) – český filosof, spisovatel a biskup Jednoty bratrské.

Místo narození Jana Amose Komenského není známo. Jako pravděpodobná se uvádějí Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa. Vystudoval gymnázium v Přerově a poté odešel na univerzitu do Herbornu (do Německa). V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele a následně odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Po porážce stavovského povstání v roce 1621 byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po roce ukrývání v roce 1622 mu na mor zemřela žena a jeho dvě děti, které zůstaly ve Fulneku. V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. Zpočátku doufal, že se brzy vrátí zpět do vlasti, proto psal česky. Roku 1642 odešel do Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu tamního školství a napsal pro ni učebnice. Když byl v roce 1648 uzavřen vestfálský mír a tím skončila třicetiletá válka, skončily též naděje českých exulantů na návrat do vlasti. V letech 1654–1656 opět pobýval v Lešně, kde při požáru přišel téměř o všechen svůj majetek i cenné rukopisy. Tuto ztrátu nesl velice těžce a nikdy se z ní zcela nevzpamatoval. Konec svého života (14 let) strávil v holandském Amsterdamu v jedné z nejlepších ulic, kde se konečně mohl v klidu a pohodlí věnovat svým pracím. Zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech, v rodinném kruhu a byl pohřben v Naardenu.

Dílo (výběr)