Jóga pro všechny (poslední práce KM)

Autorka: MUDr. Jana Majrichová

Internetové stránky: www.mahayana.cz a www.kagyupa.com 

Zveřejnil: Josef Studený

 

Tento text je přepsán na internet z jedné ze samizdatových kopií, které původně rozšiřovala autorka od r. 1975, později různými cestami – opisovali je lidé, kteří uvěřili, že jde o autentické dílo Květoslava Minaříka (dále KM).

Text je slepenec citátů z dopisů KM adresovaných MUDr. Majrichové, dále z několika málo krátkých prací, které autorka dostala v samizdatové podobě od KM k dispozici a nevrátila, a z neodlišených citátů z děl jiných autorů.

Přestože Josef Studený znal původ jejího podvrhu, zveřejnil jej na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com jako poslední dílo Květoslava Minaříka.

Své dopisy MUDr. Majrichové formuloval KM jako ve všech ostatních případech tak, aby adresátce pomohl řešit její osobní problémy. Autorka tohoto podvrhu však texty dopisů rozdělila na malé části, které vytrhla z kontextu, uvedla v jiných souvislostech a přeformulovala je jako všeobecné pokyny KM. Poslední jí adresovaný dopis byl datován 29.6.1974, proto tímto datem svůj podvrh zakončila a podepsala šifrou Mk.

Úryvky některých těchto dopisů byly v autentickém znění v Canopusu uveřejněny v Praxi Přímé Stezky 1 pod č. *167 (např. v kap. Askeze, City, Činnost, Mravnost) a v Praxi Přímé Stezky 2 pod jejím jménem (1969–1974).

 

Příklady porovnání původního textu KM a zkomolené verze MUDr. Majrichové

(Poznámka: MUDr. Majrichová byla dlouhodobě v psychiatrickém léčení. Úryvky tohoto i jiných dopisů, zveřejněných v Praxi Přímé Stezky 1 a 2, byly proto vybrány tak, aby se nedotýkaly jejího soukromí; zde však část textu pro porovnání uvádíme v plném znění.

Druhá část podvrhu nebyla dosud na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com uveřejněna; v současnosti – září 2008 – je za textem 1. části pouze uvedeno, že 2. část, resp. 2. díl bude následovat. Abychom však doložili, k jak zásadním zkreslením textu dopisů zde došlo, uvádíme i ukázky z této 2. části.)

 

Vybráno z 1. dílu Jógy pro všechny (Poslední práce KM) uveřejněného na www.mahayana.cz a www.kagyupa.com

 

Originál dopisu KM z 5. 9.1973:

Že je nutno uvědomovat si tělo, být myslí a vědomím při něm, jsem zjistil už v prvním týdnu po vstupu na mystickou cestu. Zjistil jsem totiž, že normálním pojetím soustřeďování sice rychle se rozvíjí introvertní tendence mysli a uvědomování, ale pouze na úkor dobře vše existující kolem sebe evidovat. Z toho jsem usoudil, že bych se tímto způsobem mohl dostat do nežádoucí psychické situace. Proto jsem své soustřeďovací úsilí poopravil v tom smyslu, že jsem ho obohatil o živé vnímání okolního světa. To se mi podařilo asi za rok; za dalšího půl roku jsem dosáhl první realizace kvalitativně takové, že jsem její pomocí – obrazně řečeno – zapadl oběma nohama do mahájány a současně jsem dosáhl zasvěcení v buddhismu severní školy.

 

Upravená verze J. Majrichové na internetových stránkách:

Je nutno si uvědomovat tělo, být myslí a vědomím při něm (pozn.: v originále dopisu věta není podtržena)

Normálním pojetím soustřeďování se sice rychle rozvíjí introvertní tendence mysli a uvědomování, ale pouze na úkor dobře vše existující kolem sebe evidovat. Tím se může cvičící dostat do nežádoucí psychické situace. Proto je nutno soustřeďovací úsilí opravit v tom smyslu, že se obohatí o živé vnímání okolního světa. … …Tím lze dosáhnout první realizace kvalitativně takové, že její pomocí, obrazně řečeno, lze zapadnout oběma nohama do mahájány a současně dosáhnout zasvěcení v buddhismu Severní školy. (pozn.: v originále opět bez podtržení) (1. část, Kap. I, 8. odstavec)

 

Vybráno z 2. dílu Jógy pro všechny

Originál dopisu KM z 30.5.1974:

Chtěl jsem Vám už říci, že byste neměla vynechávat prášky nebo léky, ale jednalo se přece jen o věcech, o nichž se raději nemluví. Můj názor totiž byl ten, že nesvedete tak ideální potlačení duševní činnosti, abyste se obešla bez prášků. Teď, když jste napsala tak, jak jste napsala, mohu Vám svůj názor na to říci.

Upravená verze J. Majrichové:

Kdo nesvede tak ideální potlačení duševní činnosti, může si vzít třeba prášky na uklidnění. Vůle však je lepší. (2. část, Kap. VII, str. 132, exemplář A5 z roku 1975)

 

Originál dopisu KM z 30.5.1974:

S Vámi to tedy není tak špatné, když jste si vědoma svých krizí, jež jsem u Vás identifikoval. Proto jsem Vám radil, abyste vjemy, jež se Vám zdají dávat např. poznání o hodnotě jiných lidí, prostě potlačovala a vnutila se do duševního klidu současně pomocí vůle i léků. Váš duchovní postup bych pak viděl v tom, že byste těch léků na uklidnění potřebovala méně a méně; cílem je dosáhnout stavu, kdy člověk léky tohoto druhu nepotřebuje.

Upravená verze J. Majrichové:

Vjemy, jež se vám zdají dávat na příkl. poznání o hodnotě jiných lidí, je nutno potlačovat a vnutit se do duševního klidu s pomocí vůle a třeba i léku. Duchovní postup je pak nutno vidět v tom, že těch léků je třeba stále méně a méně. Cílem je dosáhnout stavu, kdy člověk léky tohoto druhu nepotřebuje. (Kap. VII, 2. část podvrhu, Kap. VII, str. 132, exemplář A5 z roku 1975)