Plagiát Plagiát

Jóga pro všechny

Podtitul: Určeno žákům

Autorka: MUDr. Jana Majrichová

Datum vzniku: 1975

 

Původně rozšiřováno autorkou od r. 1975 ve vlastnoručních samizdatových strojopisech, později různými cestami – opisovali je lidé, kteří uvěřili, že jde o autentické dílo Květoslava Minaříka (dále KM). Nyní je tento její podvrh uveřejněn rovněž na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com (bližší podrobnosti viz Podvrhy na internetu).

Text je slepenec citátů z dopisů KM adresovaných MUDr. Majrichové, dále z několika málo krátkých prací, které autorka dostala v samizdatové podobě od KM k dispozici a nevrátila, a z neodlišených citátů z děl jiných autorů.

Své dopisy MUDr. Majrichové formuloval KM jako ve všech ostatních případech tak, aby adresátce pomohl řešit její osobní problémy. Autorka tohoto podvrhu však texty dopisů rozdělila na malé části, které vytrhla z kontextu, uvedla v jiných souvislostech a přeformulovala je jako všeobecné pokyny KM. Poslední jí adresovaný dopis byl datován 29.6.1974, proto tímto datem svůj podvrh zakončila a podepsala šifrou Mk.

Úryvky některých těchto dopisů byly v autentickém znění v Canopusu uveřejněny v Praxi Přímé Stezky 1 pod č. *167 (např. v kap. Askeze, City, Činnost, Mravnost) a v Praxi Přímé Stezky 2 pod jejím jménem (1969–1974).

Příklady porovnání původního textu KM a zkomolené verze MUDr. Majrichové

Vybráno z exempláře formátu A5, který zaslala MUDr. Majrichová osobně PhDr. Šubrtové již v roce 1975. Vysvětlující poznámky jsou uvedeny kurzívou, změny textu oproti originálu modrou barvou.

(Poznámka: MUDr. Majrichová byla dlouhodobě v psychiatrickém léčení. Úryvky těchto i jiných dopisů, zveřejněných v Praxi Přímé Stezky 1 a 2, byly proto vybrány tak, aby se nedotýkaly jejího soukromí; zde však část textu pro porovnání uvádíme v plném znění.)

Originál dopisu KM z 5.9.1973: Že je nutno uvědomovat si tělo, být myslí a vědomím při něm, jsem zjistil už v prvním týdnu po vstupu na mystickou cestu. Zjistil jsem totiž, že normálním pojetím soustřeďování sice rychle se rozvíjí introvertní tendence mysli a uvědomování, ale pouze na úkor dobře vše existující kolem sebe evidovat. Z toho jsem usoudil, že bych se tímto způsobem mohl dostat do nežádoucí psychické situace. Proto jsem své soustřeďovací úsilí poopravil v tom smyslu, že jsem ho obohatil o živé vnímání okolního světa. To se mi podařilo asi za rok; za dalšího půl roku jsem dosáhl první realizace kvalitativně takové, že jsem její pomocí – obrazně řečeno – zapadl oběma nohama do mahájány a současně jsem dosáhl zasvěcení v buddhismu severní školy.

Upravená verze J. Majrichové: Je nutno si uvědomovat tělo, být myslí a vědomím při něm … … Normálním pojetím soustřeďování se sice rychle rozvíjí introvertní tendence mysli a uvědomování, ale pouze na úkor dobře vše existující kolem sebe evidovat. Tím se může cvičící dostat do nežádoucí psychické situace. Proto je nutno soustřeďovací úsilí opravit v tom smyslu, že se obohatí o živé vnímání okolního světa. … …Tím lze dosáhnout první realizace kvalitativně takové, že její pomocí, obrazně řečeno, lze zapadnout oběma nohama do mahájány a současně dosáhnout zasvěcení v buddhismu severní školy. (1. část, Kap. I, str. 4 a 5 podvrhu)

Originál dopisu KM z 30.5.1974: Chtěl jsem Vám už říci, že byste neměla vynechávat prášky nebo léky, ale jednalo se přece jen o věcech, o nichž se raději nemluví. Můj názor totiž byl ten, že nesvedete tak ideální potlačení duševní činnosti, abyste se obešla bez prášků. Teď, když jste napsala tak, jak jste napsala, mohu Vám svůj názor na to říci.

Upravená verze J. Majrichové: Kdo nesvede tak ideální potlačení duševní činnosti, může si vzít třeba prášky na uklidnění. Vůle však je lepší. (2. část, Kap. VII, str. 132 podvrhu)

Originál dopisu KM z 30.5.1974: S Vámi to tedy není tak špatné, když jste si vědoma svých krizí, jež jsem u Vás identifikoval. Proto jsem Vám radil, abyste vjemy, jež se Vám zdají dávat např. poznání o hodnotě jiných lidí, prostě potlačovala a vnutila se do duševního klidu současně pomocí vůle i léků. Váš duchovní postup bych pak viděl v tom, že byste těch léků na uklidnění potřebovala méně a méně; cílem je dosáhnout stavu, kdy člověk léky tohoto druhu nepotřebuje.

Upravená verze J. Majrichové: Vjemy, jež se vám zdají dávat na příkl. poznání o hodnotě jiných lidí, je nutno potlačovat a vnutit se do duševního klidu s pomocí vůle a třeba i lékuDuchovní postup je pak nutno vidět v tom, že těch léků je třeba stále méně a méně. Cílem je dosáhnout stavu, kdy člověk léky tohoto druhu nepotřebuje. (Kap. VII, 2. část podvrhu, str. 133)