Johanes Anker Larsen

Anker Larsen<br />(foto je použito na základě laskavého<br />svolení nakladatelství Avatar) Anker Larsen
(foto je použito na základě laskavého
svolení nakladatelství Avatar)

(*18. září 1874 – †12. února 1957) – dánský spisovatel, novinář, dramatik a mystik.

Anker Larsen se narodil v malé vesnici Henninge na ostrovu Langeland v Dánsku. Byl synem námořníka a dcery sedláka. Studoval teologii, práva a filologii v Kodani. Mezi lety 1905 až 1913 pracoval jako novinář a herec, později jako dramaturg. Publikoval několik románů a novel, také psal divadelní komedie, většinou ve spolupráci s Egillem Rostrupem. Je známý především díky svému duchovnímu románu Kámen mudrců, za který obdržel roku 1923 cenu nakladatelství Gyldendal za nejlepší skandinávský román.  Anker Larsen zemřel v Birkerødu u Kodaně.

Ve svém díle se Anker Larsen opakovaně vracel k tématu hledání věcnosti, ztraceného skutečného náboženského citu vně etablovaných církví a jejich zástupců a také znovuoživení zapomenuté schopnosti mystického zření a prožívání, jehož cílem je dosáhnout osvícení, nebo slovy Bible: Uskutečnění věčného života. Do svého díla vkládal také prožitek jednoty viditelného a neviditelného, časného i věčného světa.

O Kameni mudrců Larsen napsal:

Počátek Kamene mudrců má kořeny v dávné minulosti. Vyrostl z mého zájmu o psychologii náboženství. … Měl jsem názor – a mám jej stále – že v tomto novém vědním oboru existuje možnost „proniknout do těch oblastí lidské mysli nebo intelektu, odkud pochází všechna náboženství.“ Od začátku jsem byl přesvědčen, že následováním náboženského citu od jeho zdroje a studiem jeho směru a větvení by bylo možné objevit, že je to jedna a táž „voda života“, která proudí všemi náboženstvími a že všechny rozdílné druhy víry by mohly být přirovnány k rostlinám, které rostou na různých místech podél břehů řeky a získávají z ní svou výživu. – Jinými slovy, že existuje pouze jedno náboženství, protože existuje pouze jeden Bůh.
(Studies from Ten Literatures, Ernest Boyd; Books for Libraries Press, Free Port New York)

Romány