Ke stažení

Ukázky některých knih vydaných nakladatelstvím Canopus jsou zde uvedeny ve formátu E-PUB, MOBI nebo PDF (Portable Document Format), který lze číst programem Adobe Acrobat Reader. Tento program můžete získat zdarma zde: Adobe Acrobat Reader

Ukázky zvukových nahrávek některých textů jsou ve formátu MP3. Tento formát dokáže přehrát naprostá většina dostupných programů pro poslech zvuku. Pro snažší vyhledání zvukových ukázek, zadejte do vyhledávacího políčka "audio".

Nakladatelské řady:
Vše
Přímá Stezka
Drahokamy
Úsvit
Ostatní
The Direct Path
Der Direkte Pfad
V přípravě
Sentier Direct
Hledání podle názvu:

Beseda bohů

Je napsána jako učebnice jógy. Květoslav Minařík zde podává zevrubné informace o různých druzích jóg a přizpůsobuje je evropskému životu a myšlení v závěrečné „integrální józe“.

Cesta k dokonalosti

Květoslav Minařík podává praxí ověřený návod jak správně postupovat při proměně bytosti – především psychické - a zároveň upozorňuje na nebezpečí, kterým je nutno se vyhnout. 

Drahokamy 1

Drobné práce Květoslava Minaříka, shrnuté do dvou svazků DRAHOKAMŮ, vyplynuly z dotazů zájemců o duchovní život a duchovní nauky a z rozhovorů s nimi. Jsou stejně různorodé jako podněty, které k nim vedly.

Drahokamy 2

Druhý díl výběru drobných prací Květoslava Minaříka DRAHOKAMY 2 stejně jako prvý navazuje na jeho nauku, kterou nazval „integrální jóga“, aby ji odlišil od neúplných jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme.

Jóga v životě současného člověka

Tématem tohoto svazku je jóga jako způsob života. Je to úzký výběr drobných prací, které Květoslav Minařík v průběhu tří desetiletí napsal jako odpovědi na otázky a problémy svých žáků. 

Jóga v životě současného člověka, audiokniha

 

Ukázka z audioknihy Jóga v životě současného člověka, která je tvořena těmito částmi: Proč vyvíjet radostnou náladu; Proč se soustřeďovat;  Proč se soustřeďovat na nohy; Varování; Nirvána.

Čte: Bronislav Kotiš

Stopáž ukázky: 12:52

Lao-c’ovo Tao-te ťing

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální. Květoslav Minařík však Lao-c’ pokládá za mudrce, který popisuje svět a upozorňuje na to, co jej dělá špatným nebo dobrým. 

Lao-c’ovo Tao-te-ťing, audiokniha

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální. Květoslav Minařík však Lao-c’ pokládá za mudrce, který popisuje svět a upozorňuje na to, co jej dělá špatným nebo dobrým.

 

Čte: Bronislav Kotiš

Stopáž ukázky: 5:00

Mahájánské texty

Podkladem komentářů Květoslava Minaříka v Mahájánských textech je HLAS TICHA, který pokládal za jeden z nejhodnotnějších mystických spisů.

Malý mystický slovník naučný

Malý mystický slovník naučný, původně zamýšlený jako soubor vysvětlivek k vlastním pracím o mystice, se Květoslavu Minaříkovi pod rukama rozrostl v populárně vědecké dílo přístupné každému zájemci o duchovní nauky. 

Milaräpa

Nejslavnější tibetský světec a básník Milaräpa žil v letech 1040-1123. Jeho románový životopis zná snad každý Tibeťan a staletí mu neubrala na živosti. Zůstává „pokladnicí, kterou nikdy lidský duch nevyčerpá, kyticí předpisů, kterým porozumí jen ten, kdo je vyzkouší v praxi“. 

Pataňdžaliho jógasútra

„Otci jógy“ Pataňdžalimu bývá připisována nejstarší klasická učebnice jógy z doby asi 200 let př. Kr., zvaná „Jógasútra“. Je zpracována do dvou set stručných aforismů, jejichž smysl vysvětluje čtenáři dnešní doby Květoslav Minařík  na základě vlastního poznání. 

Poutník Kámaníta

Kniha Poutník Kámaníta je dokladem této inspirace i v próze. Její děj je zasazen do prostředí staré Indie zhruba před dvěma a půl tisíci lety a popisuje cestu kupce Kámaníty a jeho milované Vásitthí přes mnohá úskalí a překážky až k poznání a duchovní dokonalosti.

Praxe Přímé Stezky 1

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 1 zveřejňuje první část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974.

Praxe Přímé Stezky 2

PRAXE PŘÍMÉ STEZKY 2 zveřejňuje druhou část korespondence Květoslava Minaříka, adresované jeho žákům a zájemcům o duchovní nauky od konce let třicátých dvacátého století až do roku 1974. 

Přímá Stezka

Tato kniha uvádí čtenáře do duchovního života na základě životních zkušeností. Přímá Stezka se nazývá proto, že učí své čtenáře jak se vyhnout oklikám na cestě k dokonalosti a dosáhnout cíle přímo

Prognostická astrologie

Kniha obsahuje prakticky celé astrologické dílo Květoslava Minaříka. Její základ tvoří dva obsáhlé spisy. Jsou to Prognostická astrologie, zaměřená především na podrobný popis metodiky primárních direkcí podle různých systémů, a dále Pomocné astronomické tabulky pro astrologické účely, sestávající z doprovodné textové a tabulkové části. Ostatní astrologické práce menšího rozsahu jsou uvedeny v dodatcích.

Pronikavý vhled

Dílo Alexandry David-Neelové (1868–1969), vynikající znalkyně tibetského náboženství a filozofie, je u nás už několik desetiletí známo z úspěšných vydání několika jejích prací.

Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova.

Spása

Spása je neobvykle pojatá studie o hloubkové psychologii, jež používá terminologie moderní vědy k vysvětlení metodiky a výsledků jógických postupů. 

Světlo géniů

Světlo géniů Květoslava Minaříka systematicky jako učebnice pojednává v sedmi kapitolách o praktické józe. 

Tajné zasvěcení

Tajné zasvěcení zahajuje vydavatelskou řadu duchovních spisů drobnějších rozsahem, ale se vzácným a vybroušeným obsahem. 

Zanoni

Tajuplný příběh z období konce 18. století poskytuje duchovní pohled na individuální i společenský život lidí. Má sloužit jako podnět pro nasměrování čtenáře k duchovním ideálům, ale i varovat před metodami slibujícími rychlý a snadný zisk.