Údaje o knize
  • Autor: Květoslav Minařík
  • Nakladatelství: Canopus
  • Nakladatelská řada: Přímá Stezka
  • ISBN: 80-85202-30-1
  • Pořadí vydání: 1.
  • Rok vydání: 1997
  • Místo vydání: Praha
  • Počet stránek: 376 stran
  • Formát: Tištěná kniha

Kéčara

Svůj životopis napsal Květoslav Minařík po delším váhání a jako poslední ze základních děl, která seřadil v ediční řadu Přímá Stezka. Jako poslední by také měl být čten. Vydavatel proto jménem autora prosí čtenáře, aby Kéčaru nečetli jako první dílo K. Minaříka, ale teprve když poznali přinejmenším jednu jinou jeho knihu a byli jí kladně zaujati. Jinak by u nich mohly vzniknout nezdravé názory jak na autora, který zde bez obalu vysvětluje své zcela mimořádné, neopakovatelné osobní mystické prožitky i vnější běh svého života, tak na nauku obsaženou v ostatních jeho dílech. 

Z obsahu: 

Chci vypravovat o svém životě. Nemyslím přitom výhradně na vnější data a události, nýbrž spíše na život vnitřní. Tento můj život mohou lidé posuzovat, jak chtějí; já jím doplňuji nauku, kterou jsem jim předložil v jiných knihách.