Údaje o knize
 • Autor: Květoslav Minařík
 • Nakladatelství: Canopus
 • Nakladatelská řada: Přímá Stezka
 • Redaktor: PhDr. Zora Šubrtová
 • Autor přebalu: Richard Bergant
 • ISBN: 80-85202-30-1
 • Pořadí vydání: 1.
 • Rok vydání: 1997
 • Místo vydání: Praha
 • Počet stránek: 376 stran
 • Formát: Tištěná kniha
 • E-shop: Kéčara

Kéčara

Svůj životopis napsal Květoslav Minařík po delším váhání a jako poslední ze základních děl, která seřadil v ediční řadu Přímá Stezka. Jako poslední by také měl být čten. Vydavatel proto jménem autora prosí čtenáře, aby Kéčaru nečetli jako první dílo K. Minaříka, ale teprve když poznali přinejmenším jednu jinou jeho knihu a byli jí kladně zaujati. Jinak by u nich mohly vzniknout nezdravé názory jak na autora, který zde bez obalu vysvětluje své zcela mimořádné, neopakovatelné osobní mystické prožitky i vnější běh svého života, tak na nauku obsaženou v ostatních jeho dílech. 

Z obsahu: 

Chci vypravovat o svém životě. Nemyslím přitom výhradně na vnější data a události, nýbrž spíše na život vnitřní. Tento můj život mohou lidé posuzovat, jak chtějí; já jím doplňuji nauku, kterou jsem jim předložil v jiných knihách. ...

... Jelikož se domnívám, že jsem hotov se svými literárními pracemi, k jejichž napsání jsem byl veden přesvědčením, že je nezbytné dát lidem to, co jsem poznal jako výsledek svého mystického studia, zkoumání a bádání, uvažuji již delší dobu ještě o tom, mám-li dát hledajícím lidem také něco ze svého života. To však již není úkol snadný. Chci-li totiž mluvit o sobě, mám dojem, jako kdybych se ocitl mezi Scyllou, již spatřuji v tom, že popis osobních mystických zkušeností a poznatků může vzbudit u mnohých lidí nezdravé názory na mne, a Charybdou, již zase vidím v tom, že když o svých zkušenostech pomlčím, vzbudím neopodstatněnou domněnku, že nauku, jak jsem ji čtenářům ve svých spisech předložil, nemůže uskutečnit nikdo z lidí západních kontinentů. ...