Plagiát

Kéčara

Podtitul: Autobiografie mystika

Autor: Květoslav Minařík

Vydal: Josef Studený

Bibliografie: Canopus Books, Nemojov 1992; vázaná kniha formátu A4, 5000 výtisků.

 

Josef Studený tento titul zveřejnil bez ohledu na vůli Květoslava Minaříka (dále KM), aby byla jeho autobiografie uveřejněna jako poslední kniha nebo vůbec ne. Své přání KM opakovaně veřejně vyslovil, J. Studený je znal a vědomě porušil. K vydání použil předposlední samizdatovou verzi a navíc je provedl tajně a za zády PhDr. Zory Šubrtové a doc. MUDr. Antonína Bajera a proti jejich vůli.

Text se neřídí přesně podkladem: vymyšlené vysvětlivky ke jménům, svévolné doplnění jmen, nepřesnosti v osobních údajích autora, zneužitý copyright atd., zneužitý název Canopus.

Toto neoprávněné vydání je dodnes šířeno. (Nově byla tato kniha neoprávněně přeložena do angličtiny a do němčiny a je umístěna na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com.)

Protože bylo nutno uvést věci na pravou míru, bylo v Canopusu připraveno vydání založené na poslední verzi autorem připravené k vydání. Kniha byla dále doplněna studiemi o příčinách porušeného zdravotního stavu KM a paní Kristy Ledrové od doc. MUDr. Antonína Bajera a souborem fotografií. Na zadní straně přebalu je upozornění s prosbou jménem KM, aby čtenáři nečetli tuto knihu jako první dílo autora, ale teprve poté, co si přečetli jinou knihu KM a byli jí kladně osloveni. Toto první vydání podle autorova originálu závěrečné verze vyšlo pod titulem:

Kéčara, Autobiografie mystika. Květoslav Minařík. Canopus, Praha 1997, formát A5.