Údaje o knize
 • Autor: Květoslav Minařík, Helena Petrovna Blavacká
 • Nakladatelství: Canopus
 • Nakladatelská řada: Přímá Stezka
 • Redaktor: PhDr. Zora Šubrtová
 • Autor přebalu: Richard Bergant
 • ISBN: 80-85202-26-3
 • ISBN e-PUB: 978-80-87692-62-2
 • ISBN MOBI: 978-80-87692-63-9
 • ISBN PDF: 978-80-87692-64-6
 • Pořadí vydání: 1.
 • Rok vydání: 1995
 • Místo vydání: Praha
 • Počet stránek: 176 stran
 • Formát: Tištěná kniha, e-kniha
 • Ukázka (PDF): Mahájánské texty
 • Ukázka (ePUB): Mahájánské texty
 • Ukázka (MOBI): Mahájánské texty
 • E-shop: Mahájánské texty

Mahájánské texty

Podkladem komentářů Květoslava Minaříka v Mahájánských textech je HLAS TICHA. Helena Petrovna Blavacká (1831-1891), zakladatelka Theosofické společnosti, jej podle svých slov vybrala z Knihy zlatých předpisů, přeložila do angličtiny a vydala poprvé v r. 1889. Tyto starobylé texty, z nichž některé snad pocházejí z dob předbuddhistických, se kdysi naučila zpaměti při svém pobytu v tibetském pohraničí. Zlomky kromě Hlasu Ticha obsahují ještě DVĚ STEZKY a SEDM BRAN

Květoslav Minařík pokládal Hlas Ticha za jeden z nejhodnotnějších mystických spisů. Své komentáře psal pro jednoho ze svých žáků, který potvrdil všechny jeho znalosti a zkušenosti „Stezky tajného srdce“. „Poučen velikým potvrzením rozhodl jsem se ve víře ve skutečnou upřímnost hledajících lidí odhalit ještě více clonu z pravé mystiky. Rozhodl jsem se také, že dílo zahrnu do skupiny svých spisů, které mají jako celek ukázat, jakým způsobem mají hledající lidé překonat světskost a přes nebeské stavy dosáhnout nirvány.“

 

Z úvodu: 

Ač nerad, soudím, že se počet lidí žijících psychickými reflexy skutečně zvětšuje. Proto se u druhé skupiny lidí, u těch, kteří žijí nitrem, jeví potřeba nalézt metodu, jejíž pomocí by překonali svět, který je tísní víc a víc. Jenže metoda bývá téměř vždy spíše čímsi neživým a bytosti vzdáleným, a proto je třeba NAUKY, která ukazuje cestu k hluboké přeměně právě v přirozeném stavu bytosti. K tomu je třeba úsilí o mravní proměnu, jejíž podoba nám svítá z textu této knihy. Proto může být tato kniha blízká každému, kdo vážně myslí na své vykoupení.