Nyánatilóka Maháthera

Nyánatilóka Maháthera Nyánatilóka Maháthera

(*19. února 1878 – †28. května 1957) – první německý buddhistický mnich.

Nyánatilóka Maháthera se narodil jako Anton Gueth ve Wiesbadenu v učitelské rodině. Jeho rodiče byli katolíci a jejich výchova vedla Antona k zájmu o náboženství. Zajímal se také o hudbu a studoval gymnásium a konzervatoř. Jeho stále vzrůstající zájem o filozofii ho vedl k tomu, že začal studovat buddhismus. Zatímco jeho rodiče počítali s tím, že z něj bude hudebník, on se tajně rozhodl, že se stane buddhistickým mnichem. Když mu bylo v roce 1902 nabídnuto angažmá houslisty v Soluni, přijal je, jen aby byl o něco blíže vysněné Indii.

V roce 1903 odjel Anton Gueth do Bombaje a teprve tam zjistil, že buddhismus v zemi svého původu prakticky zanikl a že proto, aby se mohl stát buddhistickým mnichem, musí odejít na Srí Lanku. Tam se však rozhodl odejít do Barmy, kde v únoru 1904 jako první zástupce kontinentální Evropy obržel pod jménem Nyánatilóka plné vysvěcení na buddhistického mnicha. Poté se intenzivně začal učit pálijsky a studovat buddhistický kánon. Od roku 1906, kdy napsal knihu Slovo Buddhovo, začal také přijímat evropské žáky a uvádět je do noviciátu.

Za první i druhé světové války byl internován, protože se na německé občany pohlíželo jako na potenciální vyzvědače. V roce 1937 přijal za svého žáka Siegmunda Fenigera a vysvětil ho na kněze. Jeho mnišské jméno bylo Nyánaponika. Ten se pak stal jeho nejbližším spolupracovníkem. V roce 1951 byli oba pozváni na 6. Buddhistický koncil v Barmě, jehož závěru se již Nyánatilóka ze zdravotních důvodů nemohl účastnit. 

Nyánatilóka zemřel v roce 1957 v Colombu (hlavní město Srí Lanky). Dostalo se mu oficiálního státního pohřbu.