Plagiát

O náboženství bez předsudků

Autor: Josef Studený

Bibliografie: vlastním nákladem, 1993, formát přibližně B5, náklad 2000 výtisků.

V této brožuře Josef Studený neoprávněně zveřejnil drobnou práci Květoslava Minaříka (dále KM) „O čtyřech mystických cestách“, a to bez vědomí PhDr. Šubrtové.

Příklady změn textu

(úpravy, které provedl J. Studený, jsou zvýrazněny modře, doplňující poznámky jsou kurzivou)

Originál KM:

"Tato pozornost totiž, když není přímo obohacena analyzující schopností a silou, vytváří buď boží fantom, když mystik používá nevědomých představ o Bohu, nebo vyvolává pocit tepla v prsou, jež někdy působí jako povzbuzující boží síla. Fantom – Bůh má ovšem případně i nesčetně nedostatků přesně podle toho, kolik názorových nedostatků měl sám jeho tvůrce, křesťanský mystik. Všechno se tu prostě komplikuje proto, že se nedbá psychologických závislostí, jež nejen že vytvářejí duchovně nebo i mravně závadné útvary, nýbrž je obdařují i inspirující mocí, jejímž výsledkem je falešné přesvědčení o hierarchii bytostí v duševním kosmu, jež prostě neexistuje."

Upravený text Josefa Studeného:

"Tato pozornost totiž, když není přímo obohacena analyzující schopností a silou, vytváří buď boží fantom, když mystik používá nevědomě představ o Bohu, nebo vyvolává pocit tepla v prsou, jež někdy může působit jako povzbuzující boží síla. Tento fantombůh má ovšem případně i nesčetně nedostatků. (pozn: zde je rozseknuta původní věta) Přesně podle toho, kolik názorových nedostatků měl sám jeho tvůrce, křesťanský mystik. Všechno se tu prostě komplikuje proto, že se nedbá psychologických závislostí, jež nejenže vytvářejí duchovně i mravně závadné útvary, nýbrž je i obdařují inspirující mocí, jejímž výsledkem je falešné přesvědčení o hierarchii bytostí v duševním kosmu, jež prostě neexistují."

---

Dále je v této brožurce uvedena stať „Z Mistrových rozprav“, která nemá s Květoslavem Minaříkem nic společného. Jde o podvrh.