Pataňdžali

Socha Pataňdžaliho Socha Pataňdžaliho

(mezi 2. st. před Kr. a 4. st. po Kr.) – indický učenec a autor Jógasúter.

Předpokládá se, že osob jménem Pataňdžali bylo více. Pataňdžali, který vytvořil Jógasútry, je považován za zakladatele jógy, přestože jeho výklad o józe je založen na sánkhje a Bhagavadgítě, které jsou starší. O jeho životě není nic známo. Doba je udávána se značným časovým rozpětím. Někteří odhadují, že žil mezi 5. st. př. Kr. až 4. st. po Kr., zatímco jiní udávají, že to bylo mezi 2. až 4. st. po Kr.

Podle legendy byla Pataňdaliho matkou Gonika, proto je Pataňdžali někdy nazýván jako Gonardija nebo Gonikaputra. Jeho matka žila jako asketická poustevnice. Protože jako žena nenalezla žádné žáky, kterým by mohla předat své poznání, modlila se k bohu Surjovi. Z nebe jí pak byl seslán do rukou malý had, který se změnil v chlapce a prosil, aby se mohl stát jejím žákem. Proto mu Gonika dala jméno Pataňdžali (sanskrt. pat je „létat nebo snést se dolů“ aňdžali je „pozdrav a modlitba“).

V každém případě je Pataňdžali považován za jednoho z nejvýznamnějších učenců školy sánkhja a hinduistické filozofie. Jógasútry jsou nejvýznamnějšími texty v hindiustické tradici a jsou faktickým základním dílem jógy. Právě tyto texty byly v Indii nejpřekládanějším dílem v období středověku. Byly přeloženy do čtyřiceti indických jazyků.

Dílo