Plagiát

Po stopách guruů

Autoři: Josef Studený, Jan Tomáš (týká se jen textů zveřejněných Josefem Studeným)

Bibliografie: Vlastním nákladem, 1996, formát A5, náklad 1000 výtisků.

 

 

V této brožuře jsou neoprávněně zveřejněny tři texty Květoslava Minaříka: „Ježíš a Kristus“, „Rozmluva gurua s pokročilým žákem“ a „Řečiště“. Ve všech jsou úpravy, které úmyslně mění jejich smysl:

 

1. „Ježíš a Kristus“ (str. 25–30)

Poznámka: Jde o text, který má zvláštní původ a nebyl původně určen k zveřejnění. Doc. MUDr. A. Bajer k němu napsal obsáhlé vysvětlení, jehož část volně citujeme: K. Minařík se octl v terči zájmu exponentů totalitního komunistického režimu, jimiž byl stále sledován a kteří hledali příležitost k jeho případné likvidaci. To byly velmi nebezpečné situace, vyžadující maximální obezřetnost. Jeho rozvinuté parapsychologické schopnosti mu však umožnily vidět do nitra těchto lidí, proto se také orientoval ve svých rozhovorech podle jejich smýšlení a záměrů. Dokladem toho, jak nebezpečně spletité to byly situace, kdy jen o vlásek unikl zatčení, jak sám říkal, je tento text. Tazatel byl člověk, který se sice zajímal o duchovní nauky, ale potřeboval se udržet v poměrně vysokém postavení, kde tato orientace byla nežádoucí. Přijal tedy pověření StB a navštívil K. Minaříka. Své úmysly maskoval zmínkou o archeologickém nálezu svitků týkajících se Ježíše a Krista. K. Minařík dovedl s takovýmito lidmi hovořit na jejich úrovni možnosti pochopení tohoto problému a přiblížit jim duchovní nauky na základě svých znalostí mahájány a védánty, jež mají jiné pojetí jména Kristus než křesťanství. Obsah rozhovoru po jeho skončení pro návštěvníka zpracoval písemně – text tedy byl určen pro tajnou policii, nikoli pro jeho mystickou obec.

 

Příklady změn textu:

Originál KM:

"... příchylnosti k náboženství."

Upravená verze J. Studeného:

"... příchylnosti k náboženství církevnímu."

 

Originál KM: 

"Tím se stává, že se náboženský život nežije, nýbrž slouží pouze k vyvolávání spekulací adekvátního typu, jež nikdy nepřekryjí extrovertní životní tendence."

Upravená verze J. Studeného: 

" Tím se stává, že když se náboženský život nežije, nýbrž slouží pouze k vyvolávání spekulací adekvátního typu, že nikdy nepřekryje extrovertní životní tendence."

 

Originál KM: 

"… proces proměny."

Upravená verze J. Studeného: 

"… práce proměny."

Atd. atd.

 

2. „Rozmluva gurua s pokročilým žákem“ (str. 67–68)

Josef Studený použil nejstarší verzi originálu, který ve třetí verzi KM upravil do znění zveřejněného v Drahokamech 1. Původní text nemá název, ten si Josef Studený vymyslel.

Skutečný název v originálu: Rozmluvy (vydal Canopus 1993, Drahokamy 1)

 

Příklady změn textu:

Originál KM (nejstarší verze): 

"Věc ovšem není tak jednoduchá..."

Upravená verze J. Studeného: 

"To je hezky řečeno, ale věc není..."

 

Originál KM (nejstarší verze):

"... je tu v pozadí jako stejně mocný faktor životní pud nebo touha být a žít..."

Upravená verze J. Studeného: 

... zůstává v pozadí jako stejně mocný faktor životní pud představovaný touhou být a žít.

 

3. „Řečiště“ (str. 71–80)

                        Podtitul: Druhý odkaz Květoslava Minaříka z 24.11.1964

                        Skutečný název originálu: Odkaz (vydal Canopus 1993, Drahokamy 1)

Příklady závažného porušení původního textu verze, kterou Josef Studený použil (str. 74 brožury)

Originál KM:

"Byl bych rád, kdyby mé stanovisko k mystickým snahám nebudilo v nikom úděs z toho, že takovýto postup není integračním procesem vymaňování se ze světa, nýbrž pouze tvořením dalších závazků oddalujících duchovní svobodu nebo spásu. Již se prokázalo, že ti, jimž zdánlivě tak mnoho záleželo na vymanění, tak jasno v otázce vymanění neměli. Byli kdysi mystikové, kteří ze stanoviska definitivních státních nebo veřejných zaměstnanců chtěli problém své připoutanosti na smyslový svět vyřešit prostě tím, že nad jeho existencí zavírali oči. Když se jejich hospodářská existence stala nejistou následkem politických změn v našem státě, snažili se být loajální, často služ komu služ. A v tom byl průkazný moment jejich světskosti zcela nedotčené mystickými snahami."

Upravená verze J. Studeného:

" Byl bych rád, aby mé stanovisko k mystickým snahám nebudilo v nikom úděs z toho, že takový postup není integračním procesem vymaňování se ze světa, nýbrž pouze tvořením dalších závazků oddalujících duchovní svobodu resp. spásu. "

(Zbývající odstavec a další tři, které začínají slovy „Pak tu byli přívrženci... „Pak tu byli mystikové... „Proto mohou revidovat...“, byly vynechány úplně až k začátku následujícího odstavce, začínajícího slovy „Když bude přijata...“ Tam přerušený text navazuje. Úplný text je v Drahokamech 1.)

 

Originál KM:  

Doplněk k „odkazu“

Upravená verze J. Studeného:

Doplněk k praxi

 

V následujícímu textu mimo jiné soustavně zaměňuje autorem používaný výraz „člověk” slovem „jogín