Podvrhy a neoprávněná vydání na internetu

U jednotlivých podvrhů a plagiátů uvádíme pouze jejich základní (zdrojová) umístění, tzn. ne internetové stránky, které tyto texty dále převzaly. I na ně se však vztahují všechny komentáře uvedené u příslušného podvrhu nebo plagiátu.

 

Jóga pro všechny

Cesta k dokonalosti, původni nekomentovaný text

Velká Cesta

Rozhovory mezi Květoslavem Minaříkem a jeho žáky

Rozhovory s Květoslavem

Překlady děl Květoslava Minaříka do angličtiny a němčiny