Plagiáty, podvrhy a neoprávněná vydání

 

Upozornění

Od r. 1974, kdy Květoslav Minařík zemřel, se začaly objevovat podvrhy, nepřesné a neoprávněně šířené přepisy jeho děl v samizdatové podobě, od r. 1990 i tištěné a později šířené prostřednictvím internetu.

Na internetu se toto týká především stránek www.mahayana.cz a www.kagyupa.com. Více podrobností najdete u jednotlivých podvržených a neoprávněně vydaných titulů.

V této souvislosti upozorňujeme, že výše uvedené stránky nejsou oficiálními stránkami Květoslava Minaříka ani jeho školy a nauky i přesto, že tento název mají v záhlaví.

Po opakovaných zkušenostech také upozorňujeme, že především různé druhy zveřejňovaných rozhovorů s Květoslavem Minaříkem mohou být velmi odlišné od jeho díla. Není nikde doložitelné, zda a jak bylo zapsané vyjádření skutečně vysloveno. Výsledná informace proto nemusí mít s naukou Květoslava Minaříka nic společného a zájemce to nemá možnost zjistit ani ověřit. Nakonec může nastat situace, kdy zájemce vůbec nedokáže rozlišit mezi informacemi z knih a těmi z takovýchto neověřitelných zdrojů. Pak si tedy nemůže být jistý, zda to, podle čeho usiluje, je nauka Květoslava Minaříka.

Doplňujeme, že to, co Květoslav Minařík pokládal za podstatné, zapsal do knih. K tomu v Přímé Stezce píše: 

"V   pravých    praktických   mystických    knihách    je   řečeno všechno.  Když  však  jsou  žáci  nedbalí  nebo  neznají  to, co je v  těchto   knihách  uloženo,  ocitají  se při  každé  změně  duševního stavu  ve zmatku. Ten trvá tak dlouho, dokud čtením knih o praktické  mystice  nedospějí  ke zmínce o stavu,  který  právě prožívají, a nenajdou pokyny, jak si při něm mají počínat."

Jiné zdroje informací o nauce Květoslava Minaříka tuto záruku neposkytují. A právě proto Květoslav Minařík své spisy napsal. 

Autorská práva na veškerou svou tvorbu daroval ještě za svého života PhDr. Zoře Šubrtové, kterou pověřil vydáním svých spisů, až to politické poměry dovolí. Tento svůj úkol splnila prostřednictvím Canopusu. Souhlas k vydání každého jednotlivého titulu i k uveřejnění na internetových stránkách dala jen tomuto spolku. PhDr. Zora Šubrtová autorská práva k dílu Květoslava Minaříka předala dál a Canopus má svolení vydávat spisy Květoslava Minaříka i nadále.

Všechna ostatní vydání jakoukoli formou v češtině i překladech do jiných jazyků, kde není výslovně uveden její souhlas, nebo souhlas spolku Canopus, jsou neoprávněná. To se netýká překladů do němčiny, které v Rakousku zveřejnil Ing. Roman Mandys pod svým jménem na výslovné přání Květoslava Minaříka.

Seznam internetových stránek, jejichž majitelé požádali o možnost publikovat texty Canopusu, najdete ZDE.

Pod níže uvedenými odkazy uvádíme pouze podvrhy nebo plagiáty, o nichž je nám známo, že již byly nějakou formou zveřejněny. Vzhledem k tomu, že v archívu existují ještě další podvrhy a doklady o nich, stejně jako podrobná dokumentace o podvrzích již zveřejněných, prosíme všechny, aby v případě, že narazí na neznámý text, u kterého je jako autor uveden Květoslav Minařík, a nenajdou o něm informaci na www.canopus.cz, se obrátili na některý z kontaktů uvedených v záložce Kontakty s dotazem na původ a originalitu textu. Stejně tak je možno dotázat se na případné podrobnosti k podvrhům a plagiátům zde uveřejněným.

Texty jsou rozděleny do dvou skupin podle formy zveřejnění. Seznam je vytvořen podle stavu v druhé polovině roku 2016.

  1. Samizdatové a tištěné podvrhy a neoprávněná vydání
  2. Podvrhy a neoprávněná vydání na internetu