Překlady děl Květoslava Minaříka do angličtiny a němčiny

 

Internetové stránky: www.mahayana.cz a www.kagyupa.com 

Zveřejnil: Josef Studený

 

K žádnému překladu jakéhokoli díla Květoslava Minaříka (dále KM) do cizího jazyka, zveřejněnému na těchto stránkách nebo podle nich uvedenému jinde, nemá souhlas Josef Studený ani žádný překladatel bez pověření majitele autorských práv. Jde o neoprávněná zveřejnění. Texty nejsou autorizovány ani ověřeny. Vzhledem k tomu, že mezi texty v češtině, uvedenými na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com, se často vyskytují podvrhy, nedoporučujeme ani zde uvedené překlady pokládat za původní díla KM.

Na těchto stránkách je zveřejněn mimo jiné životopis KM, Kéčara, a to jak v angličtině, tak v němčině.

Josef Studený tento titul zveřejnil na internetu bez ohledu na vůli KM, aby byla jeho autobiografie uveřejněna jako poslední kniha nebo vůbec ne. Své přání KM opakovaně veřejně vyslovil, J. Studený je znal a vědomě porušil. Ke zveřejnění na internetu použil předposlední samizdatovou verzi originálu a navíc je provedl tajně a za zády PhDr. Šubrtové.

(Podrobnosti viz Samizdatové a tištěné podvrhy a neoprávněná vydání/Kéčara)

Následuje seznam neoprávněně přeložených prací Květoslava Minaříka, které nejsou ani autorizovány, ani ověřeny s originálem KM:

 

V angličtině:

 

V němčině: