Rozhovory s Květoslavem

Internetové stránky: www.mahayana.cz a www.kagyupa.com 

Autoři: manželé Fišarovi

Zveřejnil: Josef Studený

 

V těchto textech je autentické jenom místo, kde se rozhovory konaly, a to, že byly původně zachyceny a zpracovány hostiteli těchto rozhovorů, manželi Fišarovými. O spolehlivosti záznamů z těchto rozhovorů dostatečně vypovídá následující vysvětlení, jak záznamy vznikaly, jak na ně reagoval KM a jak se dostávaly k různým zájemcům, tedy i k Josefu Studenému.

 

Vysvětlení:

Vybíráme jeden příklad za všechny. Koncem r. 1971 se v bytě Fišarových konal rozhovor KM a dr. M. Kováře. Záznam po čase předložil K. Fišar KM ke schválení. V reakci na to, co se KM v jeho záznamu dočetl, napsal tři komentáře, jejichž originál (z pozůstalosti K. Fišara) je uložen v archivu a zatím nebyl celý zveřejněn. Před třetí komentář vsunul KM následující poznámku – uvádíme její doslovné znění.

Poznámka: Jestli jsem takto mluvil, chce to vyhodit mě a nepřipustit ke slovu. Pokusím se tedy napsat to: (To se psát do rozhovoru nemusí.)

Opravený text však K. Fišar KM už nikdy nepředložil; nebyl nalezen ani v jeho pozůstalosti. Skutečná podoba tohoto rozhovoru tedy neexistuje. To se týká všech údajných rozhovorů, které K. Fišar zpracoval a které jsou na výše zmíněných internetových stránkách uveřejněny.

Přesto, že Karel Fišar nesouhlas KM znal, text všech tří komentářů vložil do svých záznamů, aniž jejich kritizovanou podobu pozměnil. Potom dál za zády KM i po jeho smrti své různé záznamy znovu a znovu upravoval a pilně šířil na adresy všech přátel. Jednu podobu těchto Fišarových záznamů Josef Studený, jak sám píše v úvodu k Rozhovorům mezi KM a jeho žáky, nechal ještě znovu přepracovat, takže v jeho výsledné verzi už z textu původních rozhovorů nezbylo vůbec nic.

Shrnujeme: To, co se pod jakýmkoli názvem týká rozhovorů s KM a je zveřejněno na internetových stránkách www.mahayana.cz a www.kagyupa.com bylo, jak přiznává i Josef Studený v úvodu Rozhovorů mezi KM a jeho žáky, z Fišarových záznamů ještě dál upravováno až do nynější podoby. Tato podoba však už nemá ani s původními neschválenými záznamy, ani s naukou KM nic společného. Jde o podvrh.

Ani jiné záznamy manželů Fišarových, pokud mu byly předloženy, KM neschválil. Přímo na ně reagoval v některých svých drobných pracích, např.: Referát z mé návštěvy dne 8.–9. května 1971 v Hradci Králové, Z Hradce Králové, Rozmluvy, nepřímo v jiných drobných pracích, které se týkají např. buddhistických vnorů i jiných námětů skutečných rozhovorů. Byly již vesměs zveřejněny v Drahokamech 1 a 2.

K tomu je nutno poznamenat, že zachytit věrnou podobu toho, jak rozhovory probíhaly, by nebylo v silách ani nejlepšího stenografa a magnetofon k dispozici nebyl. Ani ten by však nebyl mohl zachytit vše, co bylo řečeno (každý účastník by musel mít svůj mikrofon).

V archivu Canopusu je zachováno z pozůstalosti K. Fišara 39 různých neschválených záznamů včetně více verzí uvedeného rozhovoru z konce r. 1971 a dvou verzí textu „Z rozhovorů paní Ledrové s Mistrem”, který byl údajně napsán pro ni asi v r. 1947.