Údaje o knize
 • Autor: Nyánatiloka Maháthera, Květoslav Minařík
 • Nakladatelství: Canopus
 • Nakladatelská řada: Přímá Stezka
 • Redaktor: PhDr. Zora Šubrtová
 • Autor přebalu: Richard Bergant
 • ISBN: 978-80-87692-75-2
 • ISBN e-PUB: 978-80-87692-78-3
 • ISBN MOBI: 978-80-87692-79-0
 • ISBN PDF: 978-80-87692-80-6
 • Pořadí vydání: 1.
 • Rok vydání: 2013
 • Místo vydání: Praha
 • Počet stránek: 164 stran
 • Formát: Tištěná kniha, e-kniha
 • Ukázka (PDF): Slovo Buddhovo
 • Ukázka (ePUB): Slovo Buddhovo
 • Ukázka (MOBI): Slovo Buddhovo
 • E-shop: Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo sestavené Nyánatilokou Mahátherou (1878 – 1957) je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým pojednáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova Buddhova. Vybrané texty jsou seřazeny tak, aby tvořily jednotný celek, který nabízí spolehlivé vedení celou soustavou buddhismu.

Čtenáři je tím ušetřena námaha propracovávat se velmi obsáhlou literaturou pramenů. Buddhův jasný a pronikavý způsob výuky, který je zřetelný v těchto textech, bude dobře sloužit pozornému a uvažujícímu čtenáři jako první uvedení do Buddhova učení.

Květoslav Minařík pokládal tento „systematický přehled Buddhova učení“ za nesmírně užitečný a živý základní text pro každého, kdo chce putovat po cestě ke svému zdokonalení jinou cestou než prostřednictvím náboženské víry. Jeho komentáře nejsou jen rozvíjením myšlenek, obsažených v původním buddhistickém textu, ale vyvěrají z jeho vlastních zkušeností.

Z úvodu Květoslava Minaříka

Tato kniha proto není učením zaprášené dávné minulosti; její učení je vždy aktuální a pozvedá člověka nad úroveň jakéhokoli druhu osobní strasti. Proto ji doporučuji jako příručku k vážnému studiu i jako příručku pro řešení veškerých životních problémů v celém jejich rozsahu.