Údaje o knize
 • Autor: Květoslav Minařík
 • Nakladatelství: Canopus
 • Nakladatelská řada: Přímá Stezka
 • Redaktor: PhDr. Zora Šubrtová
 • Autor přebalu: Richard Bergant
 • ISBN: 80-85202-10-7
 • ISBN e-PUB: 978-80-87692-41-7
 • ISBN MOBI: 978-80-87692-42-4
 • ISBN PDF: 978-80-87692-43-1
 • Pořadí vydání: 1.
 • Rok vydání: 1991
 • Místo vydání: Praha
 • Počet stránek: 177 stran
 • Formát: Tištěná kniha, e-kniha
 • Ukázka (PDF): Světlo géniů
 • Ukázka (ePUB): Světlo géniů
 • Ukázka (MOBI): Světlo géniů
 • E-shop: Světlo géniů

Světlo géniů

Světlo géniů Květoslava Minaříka systematicky jako učebnice pojednává v sedmi kapitolách o praktické józe. 

Pojem mystiky: Jaké jsou předpoklady úspěchu v mystickém poznání? Proč jsou osobní osudy tak rozdílné? 

Karma: zpětný vliv činů, myšlenek a pocitů na vlastní osudy, vysvětlený z psychologického a fyzikálního hlediska. 

Mravní předpoklady mystického vývoje. 

Soustředění jako psychický nástroj jógy. 

Soustředění s kvalitami: pokyny jak kvalitativně ovlivnit psychickou přirozenost soustřeďováním, jež se opírá o určité ideje. 

Mystické stavy: stigmatizace, křty, znovuzrození, tzv. vnitřní hlas, Práh smrti; co k nim vede, jak je hodnotit. 

Proč být jóginem: důvody, které člověka vedou k tomu, aby se jóginem stal. 

Z obsahu: 

Duchovní život si nesmíme představovat jako životní styl, který není ve vztahu k prostému způsobu života. Naopak ho musíme chápat jako proměněný prostý běžný život. Pouze prostě žitý běžný život může být živnou půdou života vyššího. Ale plod tohoto vyššího života vzejde jenom tehdy, když zasejeme semeno, jímž je ušlechtilá mravnost. 

Z přesvědčení o domnělé nezávislosti jedinců vzniká sobectví a všechna bída, jež provází život lidských bytostí. Tísněn touto bídou, domnívá se člověk, že musí zápasit o zachování své existence. Bojuje proto se svými bližními a nepomyslí na to, že jeho čas a život jsou osudem přesně vyměřeny a že je žádným způsobem nelze prodloužit ani o hodinu. Měl by však pochopit, že hledané zevní štěstí může pocházet jen z vnitřní harmonie, která zlepšuje podmínky soužití všech lidských bytostí. Ale k tomu je třeba, aby svůj životní názor přetvořil.